Soupisy obyvatel Horažďovic a okolí do vydání Berní ruly v roce 1654 VI.

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, Kniha pamětní (liber memorabilium) 1371 – 1599

Členové městské správy

Rok 1599, fol. 174

Purkmistr Tobiáš Erazák

Matouš Racek

Jan Floriánovic

Benedikt Smolík

Jeroným Knínský

Václav Táborský

Jiřík Kozák

Jakub Hollar

Václav Hostek

Václav Vojtovic

Tomáš Smíšek

Rok 1597, fol.179

Purkmistr Kašpar Rakovnický

Primátor Jan Floriánovic

Matouš Racek

Alexandr Jirkovský z Krušce

Václav Táborský

Josef Klaud

Václav Špalek

Jeroným Knínský

Tobiáš Hražák

Václav Hlava

Jan Rožmberský

Jan Achylles bakalář

Rok 1585 fol. 179

Purkmistr Tomáš Smíšek

Florián Malkovský

Matouš Racek

Benedikt Doubravský

Matouš Aujezdecký

Marek Zedník

Rok 1582 fol. 176

Purkmistr Marek Zedník

Primátor Matouš Roučka

Mikuláš Hollar

Matouš Aujezdecký

Řehoř Celerin

Jan Floriánovic

Simeon Krejčí

Jakub Kožišník

Benedikt Smolík

Marek Zedník

Tobiáš Jeronýmovic

Václav Táborský

Jan Albrecht

Jan Bohutský písař

Rok 1581, fol. 173

Purkmistr Mikuláš Hollar

Matouš Racek

Benedikt Doubravský

Matouš Aujezdecký

Jan Floriánovic

Jan Pulec

Řehoř Celerin

Matouš Mydlář

Jakub Kožišník

Marek Zedník

Václav Táborský

Simeon Krejčí

Rok 1575, fol 171

Purkmistr Jan Vodička

Valentin z Forstu

Václav Krejčí

Jan Hauzka

Mikuláš Hollar

Benedikt Doubravský

Florián Řezník

Jan Šesták

Jan Loch

Kliment Fartan

Jan Mráček

Matěj Cyriak písař

Rok 1574, fol. 171

Purkmistr Jan Vodička

Valentin z Forstu

Václav Kočí

Jan Hauzka

Mikuláš Hollar

Andreas Purghammer

Florián Řezník

Jan Pulec

Jan Šesták

Dobiáš Jerolímovic

Jan Loch

Matouš Mydlář

Matěj Cyriak písař

Rok 1572, fol. 169

Purkmistr Dobiáš Jerolímovic

Primátor Jan Vodička

Valentin z Forstu

Václav Krejčí

Jan Hauzka

Florián Malkovský

Mikuláš Hollar

Jan Sýkora

Matěj Cyriak písař městský

Rok 1572, fol 169

Purkmistr Valentin z Forstu

Primátor Jan Vodička

Václav Krejčí

Josef Hauzka

Kryštof Nožíř

Mikuláš Hollar

Jan Štefek

Josef Krejčí

Benedikt Doubravský

Jiřík Jakubovic

Matouš Soběslavský

Florián Malkovský řezník toho času rychtář

Rok 1572, zápis k roku 1571, fol. 168

Purkmistr Václav Krejčí

Primátor Jan Vodička

Valentin z Forstu

Andreas Purghammer

Jan Hauzka

Florián Malkovský

Mikuláš Hollar

Rok 1567, fol. 167

Purkmistr Matouš Mydlář

Primátor Jan Chmele

Jan Vodička

Matěj Plavenský

Řehoř Teynek

Mikuláš Hollar

Josef Matějovic

Matěj Brunclík

Rok 1563, fol. 166

Tomáš Solpiva

Primátor Jan Vodička

Jan Chmele

Řehoř Teynek

Tomáš Václavovic

Pavel Srbek

Florián

Josef Krejčí

Matěj Brunclík

Jan od brány

Petr František

Matouš Aujezdecký

Rok 1545, fol. 163

Purkmistr Pavel Srbek

Řehoř Teynek

Václav Kotlas

Václav Mikulášovic

Jan Huzka

Václav Provazník

Bartoš Švec

Jeroným Sladovník

Rok 1540, fol 160

Purkmistr Jiřík Hulčínský

Martin Hollar

Václav Mikulášovic

Václav Rokusek

Řehoř Teynek

Pavel Kramář

Václav Bílek

Václav Kotlasa

Rok 1538, fol. 159

Zápis Kašpara Urticelly z Kopřivové Hory

Purkmistr Jiřík Hulčínský

Bartoš Švec

Václav Drlijovský

Štěpán Švec

Řehoř Teynek

Petr Kuka

Václav Mikulášovic

Václav Sobíček

Jan Drahka

Bartoš Řezník

Vít Svitáček

Rok 1537, fol. 159

Purkmistr Bartoš Švec

Václav Kříž nožíř

Václav Zajíček

Martin Hollar

Václav Oulicovský (?)

Václav Malý

Štefek švec

Řehoř Teynek

Jiřík Hulčínský

Tomáš Postřihač

Václav Teynek

Martin Hollar

Rok 1532, fol. 154

Purkmistr Jan Huzka

Jan Poklop

Bartoš Švec

Jan Voštírálek

Kříž nožíř

Jan Rokos

Martin Hollar

Václav Rokos

Petr Sýkora

Jan Drachta

Rok 1528, fol 157

Purkmistr Jan Chudoba

Bláha Korfest

Vaněk Řezník

Petr Slavovic

Jan Huzka

Jan Kern

Jíra Marvan

Kříž nožíř

Vaněk Mikulášovic

Jiřík Kovář

Jan Rokos koželuh

Kašpar nožíř

Rok 1520, fol. 157

Purkmistr Václav Řezník

Vavřinec Kožišník

Pavel Prlák

Bartoš Vranek

Jan Růže

Vávra Kovář

Jiřík Mraček

Jan Vodička

Bláha Korfest

Jan Doubravský

Jan Hauzka

Petr Slavovic

Rok 1516, fol. 156

Purkmistr Vavřinec Kožišník

Vít Pekař

Dušek Švec

Pavel Sladovník

Vávra Kovář

Jiřík Kovář

Bartoš Švec

Jan Růže

Jiřík Mraček

Petr Požárek

Štefl Švec

Jan Bednář

Rok 1484, fol. 156

Purkmistr Jan Krejčí

Úředník Jan Prlák

Rychtář Václav

Mikuláš Baštín

Jakub Štych

Jan Ocas

Tůma Loskot

Mikuláš Kantor

Jan Letek

Matěj Zběhlík

Mikuláš Kozel

Tůma Němec

Oldřich Voksa ze Zahrádky

Jindřich Doubravský

Rok 1472, fol. 155

Purkmistr Jan Prlák

Šimon Leska

Augustin Sladovník

Jan Hladký

Kliment Řezník

Pavel Hauska

Ondráček Němec

Mikuláš Baštín

Mikuláš Dřímota

Jakub Štich

Rok 1469, fol. 155

Purkmistr Kliment Řezník

Šimon Leška

Augustin Sladovník

Tůma Špalek

Jan Hladký

Jan Hrubec

Mikuláš Kořenec

Jan Prlák

Křížek sladovník

Jakub Štich

Rok 1462, fol.148

Purkmistr Václav Dubravský

Rychtář Codrle

Petr Třieska

Kříž Kožišník

Jíra Šmíd

Václav Kudelka

Pavel Hes

Janek Buzkóv

Václav Janovec

Matěj Kravařík

Václav Šotna

Vaněk Roháček

Petr Letek

Jakub Hrnčířovic

Leška švec

Mikulášek Krejčíř

Toma Pěnice

Jan Hrubec

Matěj Dudík

Michal Pešta

Mikuláš Vidrkoth

Rok 1418, fol. 140

Rychtář Kalina

Purkmistr Martin Dubravský

Beneš Šuck

Petr Kolínský

Petr Mleziva

Jan Pikáč

Jan Vrazský

Tůma Vlček

Jenek Nepomucký

Přibík krejčí

Petr Hrneček

Petr Krczský

Petr Třieska

 

 

Jednotlivé roky budou průběžně doplňovány