Curriculum

Curriculum

MgA. Jindřich Šlechta

Narozen : 17.4. 1975 v Plzni

Adresa : MgA. Jindřich Šlechta
Havlíčkova 47
341 01 Horažďovice

E – mail :jindrich.slechta@seznam.cz

Studium :

SUPŠ Písek, obor Konzervátorství – restaurátorství 1995 – 1998
AVU Praha 2001 – 2007

Licence Ministerstva kultury 5058/2008 ze dne 3.11. 2008