Informace

Informace

Příspěvek ve sborníku

Horažďovice a Oplakávání Krista z Korkusovy Huti / K přesunům uměleckých děl v Jihozápadních Čechách

Příspěvek do sborníku

Stavební a umělecká činnost šternberků v Horažďovicích v letech 1622 – 1719