Renata Šlechtová

Renata Šlechtová

Ilustrace

Malovaný betlém na pozadí s vedutou města Horažďovic

Malba na textil

Ručně malovaný textil

Volná tvorba

Perokresba

Malba