Historie domů v Horažďovicích v letech 1600 – 1800, vnitřní město

Historie horažďovických domů, úvod Horažďovice jako město vzniklo ve druhé polovině 13. století na místě starší zástavby. Unikátní je dochovaná zmínka o lámání příkopů kolem nově hrazeného města z roku 1279. V roce 1293 převedl král Václav II. veškeré pravomoci … Celý příspěvek


Soupisy obyvatel Horažďovic a okolí do vydání berní ruly v roce 1654 VIII

Desky zemské Větší dle inventárního seznamu NA Praha, uložení Desk zemských tamže, inventáře archivu na Badatelna.cz Bílenice DZV 54 N 1, rok 1561 Pavel Houdek, Tůma Mikšovic, Vít Vranovic, Mareš Mikovic, Václav Maškovic, Kouba Jírovic, Mareš Jílkovic, Havel Beranovic, Jíra … Celý příspěvek


Soupisy obyvatel Horažďovic a okolí do vydání Berní ruly v roce 1654 VII

Gruntovní kniha městečka Stříbrných Hor nad Nalžovy, 1583 – 1790, SOA Klatovy, AM Nalžovské Hory, Kniha – K 3   Prodeje nemovitostí, výběr pro léta 1585 – 1650 1583 Kateřina Bořitová z Malovic a Nalžovech prodala dům svůj Šebestovi řezníkovi 1583 … Celý příspěvek


Soupisy obyvatel Horažďovic a okolí do vydání Berní ruly v roce 1654 VI.

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, Kniha pamětní (liber memorabilium) 1371 – 1599 Členové městské správy Rok 1599, fol. 174 Purkmistr Tobiáš Erazák Matouš Racek Jan Floriánovic Benedikt Smolík Jeroným Knínský Václav Táborský Jiřík Kozák Jakub Hollar Václav Hostek Václav Vojtovic Tomáš … Celý příspěvek


Soupisy obyvatel Horažďovic a okolí do vydání Berní ruly v roce 1654 V.

SOA Klatovy, AM Horažďovice, Manuál radní 1634 – 1642. A II. 6, fol. 122 Nejstarší úplný soupis volených osob a soupis cechů v Horažďovicích Letha Páně 1637. V auterý po památce svatého Vavřince, tj. 11. Dne Augusti obnovena rada od urozeného  … Celý příspěvek


Soupisy obyvatel Horažďovic a okolí do vydání Berní ruly v roce 1654 IV.

Martin Kolář, Geschichte der Herrschaft Ellischau – Nalžovy, 1888,rukopis Obyvatelé horního města Stříbrné Hory. Rozdělení panství Nalžovy na pět dílů po zemřelém Oldřichovi Pouzarovi z Michnic v roce 1546 Město rozděleno rovněž na pět dílů 1. díl Čech v poli Hans zámečník Jakub … Celý příspěvek


Soupisy obyvatel Horažďovic a okolí do vydání berní ruly v roce 1654 III.

Gruntovní kniha z let 1600 – 1641, SOA Klatovy, Velkostatek Nalžovy, K 110 Ves Nalžovy Grunt Hroudovský 1601 grunt prodán Petrovi Zahrádkovi, splátky za grunt půjdou také Fenzlovy na Hory (Stříbrné), Hozmanovi, Jírovi Pýchovi, Lídě dceři Šebesty, Kateřině sestře Vondříškový, Vondrovi … Celý příspěvek


Soupisy obyvatel Horažďovic a okolí do vydání Berní ruly v roce 1654 II.

Soupis obyvatel města Horažďovic po vypálení města v roce 1619 císařskými vojsky Bonaventury Buquoye a příděl dřeva na nové vystavení domů (roku 1619) Registřík poznamenání sousedův, kolik kmenův dříví v lesích obecních vykázáno býti má komu k stavení. Tak a … Celý příspěvek


Soupisy obyvatel Horažďovic a okolí do vydání Berní ruly v roce 1654

Registra panství Rabí za Viléma z Rožmberka v letech 1560 – 1565 Archiv Třeboň Ode mne Vilíma z Rožmberka správce a vladaře domu rožmberského a nejvyššího komorníka v království Českém. Vydána jsou registra k prodeji a trhu zámku Rabí a měst horního i dolejšího … Celý příspěvek