Soupisy obyvatel Horažďovic a okolí do vydání Berní ruly v roce 1654 V.

SOA Klatovy, AM Horažďovice, Manuál radní 1634 – 1642. A II. 6, fol. 122

Nejstarší úplný soupis volených osob a soupis cechů v Horažďovicích

Letha Páně 1637. V auterý po památce svatého Vavřince, tj. 11. Dne Augusti obnovena rada od urozeného  a statečného rytíře pana Floriána Grispacha z Grispachu na místě jeho milosti, vysoce urozeného  pana, pana Františka Karla Matyáše z Šternberka, vrchnosti naší milostivé. Nařízeného všech statkův jeho milosti inspektora,. Volené a dosazené jsou do rady tyto níže poznamenané osoby:

 1. Ondřej Křenek, primas
 2. Matyáš Křižan
 3. Jakub Hlaváček
 4. Daniel Malkovský
 5. Martin Lipnický
 6. Jan Herytes
 7. Jiří Trávníček
 8. Jiří Malívský
 9. Martin Starý
 10. Václav Chmel
 11. Jan Rábský
 12. Jakub Hladík

Rychtář městský

Jakub Arnošt

 

Leta Páně 1637 v pondělí po neděli 10 svaté Trojice, pan purkmistr a spolupáni radní vnově do rady dosazení, posadivší se jeden každý na místo své, volili osoby níže pořad poznamenané  ku pomoci a povinnostem jim náležejícím

Osoby přísežné:

 1. Zachariáš Hladík
 2. Jan Angel
 3. Tomáš Hynek
 4. Jiří Pokorný
 5. Jan Jiří Hollar
 6. Tomáš Nosek
 7. Viktorin Nožíř
 8. Jan Procházka
 9. Jan Křenek
 10. Petr Markovic
 11. Jiří Šípek
 12. Daniel Špalek

Starší Obecní:

 1. Jan Protivínský
 2. Albrecht Uzdař
 3. Mates Šporn
 4. Jakub Kratochvíle
 5. Ondřej Šamše
 6. Melichar uzdař

Osoby k Městskému rychtáři jsou přidáni tito:

 1. Jiří Pokorný
 2. Tomáš Nosek
 3. Zachariáš Hladík

Rychtářové předměstští:

 1. Jakub Malkovský
 2. Václav Motl

Na Zářečí:

Vít Truhlář

 

Cechmistři cechů všelijakých

 1. 1. Řeznického

Václav Chmel

Krištof Plauz

 1. 2. Sladovnického

Daniel Malkovský

Daniel Rejček

 1. 3. Pekařského

Jiří Šípek

Mates Šporn

Vavřinec, mlynář podbranský

 1. 4. Krejčovského

Jiří Trávníček

Tomáš Hynek

 1. 5. Ševcovského

Řehoř Červenka

Nathanael Vlasák

 1. 6. Kožišnického

Tomáš Nosek

Jan Křenek

 1. 7. Hrnčířského

Jakub Hlaváček

Jan Chramosta

 1. 8. Soukenického

Jakub Hladík

Daniel Táborský

 1. 9. Kloboučnického

Jakub Heřmanský

Jan Netvík

 1. 10. Kovářského, bečvářského a kolářského

Jakub Kratochvíle (přeškrtnuto, místo toho uveden Jan Šanta)

Vít Kreütter

 1. 11. Truhlářský, zámečnícký a provaznický

Vít Truhlář

Jakub Rejček

 1. 12. Koželužského

Jan Motl

Tomáš Kalivoda

 

K posazení masa:

Jakub Hlaváček

Jiří Trávníček

 

K pekařům dohlídání:

(neuvedeno)

 

K vážnici:

(neuvedeno)

 

K vínům dohlídání:

Daniel Malkovský

Jakub Kratochvíle

 

K komínům dohlídání:

(neuvedeno)

 

Auředníci nad poddanými zádušními:

(neuvedeno)

 

Mejtný:

(neuvedeno)

 

Polesný:

Václav Koloděj

Tomáš Kalivoda

 

Čtvrtletní hejtmané jak v městě tak na předměstí:

(neuvedeno)

 

Na Zářečí:

(neuvedeno)

Ukázka zápisu v Manuálu radním z let 1634 – 1642. SOA Klatovy, AM Horažďovice, A II. 6, fol. 123