Soupisy obyvatel Horažďovic a okolí do vydání Berní ruly v roce 1654 IV.

Martin Kolář, Geschichte der Herrschaft Ellischau – Nalžovy, 1888,rukopis

Obyvatelé horního města Stříbrné Hory. Rozdělení panství Nalžovy na pět dílů po zemřelém Oldřichovi Pouzarovi z Michnic v roce 1546

Město rozděleno rovněž na pět dílů

1. díl

Čech v poli

Hans zámečník

Jakub Votýpka

Haltz Teytva

Hans Senbnibek

Lorenz řezník

Zikmund švec

Tumr Czitova vdova

Czulik

Mates provazník

Gregor horník

Perkmistr (jméno neuvedeno)

Volf tesař

 

2. díl

Peyklar

Kába kovář

Paulus

Jiřík tesař

Fraňková

Havel řezník

Michal Štimer

Zikmundová kovářka

Adam Starý

Horníci: Mates Greymor

Blažej Kruber

Ryspl postřihač

Raupar

Dům Votýpky prázdný

 

3. díl

Buryan řezník

Pavel kožešník

Staňková

Jan řezník

Roupová stará

Lukáš krejčí

Hanz Černý

Hanz Zartlarow

 

4. díl

Jiřík krejčí

Jakub kovář

Fencl švec

Kašpar kovář

Linhart Čachrovský

Hanz Nimrfol

Paur Nyrczdorfar

Katrle vdova

Zu zinshäusern leben: Mates Merpek

Krištof Nimrfol

Hozman kolář

Hvalt Pecher

 

5 díl

Nygl Homr

Petrlova vdova

Nygl mlynář

Bastl Stimer

Jakub řezník

Mareš zámečník

Chromý Čech

Štefl kramář

Dům Buriana řezníka prázdný

Horníci: Volf Kepl

Jiřík lazebník

Tryczparova vdova

Pier Michal

 

Ke třetímu dílu (dodatek?)

Hanz Šteykirz

Jiřík rychtář

Regirková

Hanz Kanka Pán

Krištof tesař