Soupisy obyvatel Horažďovic a okolí do vydání berní ruly v roce 1654 III.

Gruntovní kniha z let 1600 – 1641, SOA Klatovy, Velkostatek Nalžovy, K 110

Ves Nalžovy

Grunt Hroudovský

1601 grunt prodán Petrovi Zahrádkovi, splátky za grunt půjdou také Fenzlovy na Hory (Stříbrné), Hozmanovi, Jírovi Pýchovi, Lídě dceři Šebesty, Kateřině sestře Vondříškový, Vondrovi Zahradkovi, Matějovi kováři, Václavovi synu Hardyka, Šimonovi z Budětic, Žitníkovi do Smrkovce, kramáři Černeckýmu (Černíčskému), ostatní peníze Lídě Hroudové staré, Anně Hroudové mladé, Dorotě, Marušce, Martinovi – sirotkům

Grunt Vondryskovský

Jest v držení Havla Vondrysky s Kateřinou sestrou svou

1602 grunt kupuje od Havla Vondrysky, jeho bratra Matěje a sestry Kateřiny vrchnost Nalžovská.

Grunt Syrovejch

1601 Prodán jest Šimonovi Zemanovi

1641 ujímá grunt Šimon Soukup s  Evou manželkou a dětmi Tomášem, Václavem, Janem a Evou

Grunt Tomšovský

1601 Prodán Matějovi Tomšovi, vyplatit má své bratry, Václava a Matouše sládka

1641 Prodán Janu Kostrovi, peníze vyplaceny Anně manželce nebožtíka  Matěje Tomše a  Petrovi, Jiříkovi, Janovi, Kateřině, Evě a Mandaleně synům a dcerám

Grunt Machovský

1593 Grunt ujal Tůma Mach s Kateřinou manželkou a dcerami Kateřinou a Annou

1602 peníze doplaceny sirotkům nebožtíka Matěje Jírovce z Buršic, Janovi , Václavovi  a Maruši, kteří s Tůmou (Tomášem) Machem jako otčímem zůstávají.

Grunt Zahradkovský

Na něm sedí Václav Tomáš

1602 Havel Vondryska s Kateřinou manželkou kupují grunt od Václava Tomše

1605 z vejrunky vydáno Aničce, Evě, Dachovi, Hozmanovi, Třizskovi,  Kalinovi a Václavovi Tomšovi

1641 Po smrti Havla Vondrysky ujímá grunt jeho syn Jakub Vondryska

Grunt Turkovský

Na něm sedí Jan Turek, z tohoto gruntu vyplaceno synovi Kašparovi Turkovi, který se do Březnice oženil

1606 vyplaceno na díl synovi Jana Turka, Šimonovi

1627 šacován grunt Turkovský za přítomnosti vrchnosti Nalžovské, ujímá jej Jíra, syn Tomáše Břišky, poté co z gruntu zběhl Jan Turek. Nový majitel si vzal za manželku dceru Jana Turka, Annu.

1628 Grunt ujímá Vít Koubovic ze vsi Vidhoště poté co byl grunt odebrán předchozímu majiteli z důvodu špatného hospodaření.

1637 Gruntu se ujímá Jan, syn Víta Koubovic jinak Turka (po gruntu)

Grunt Karšovský

(1600) V němž jest Havel Kareš

Grunt Luczskový

1596 Grunt ujal Tomáš Buršovic, peníze vyplaceny sirotkům po neb. Janovi Luczkovi, Jakubovi, který ušel ze dvora Nalžovského a dále Václavovi, Anně a jejich mateři Kateřině, ženě nadepsaného Tomáše Buršovic

1641 Grunt postupuje Tomáš Luczek k rukám svých dětí Pavlovi, Matějovi, Jiříkovi, Tomášovi a manželce Kateřině

Grunt Kočího

(1600) Na kterýmž jest Adam Kočí

1627 Grunt ujímá Václav Kočí, peníze budou odvedeny synu Jakubovi , dále Kateřině, ženě a dětem Jana Kočího, Pavlovi a Lidmile

Grunt Hausarů

(1600) Grunt koupil od svého otce Bartoloměje Hausara  syn Jan.  Vyplatit měl rovněž své bratry Ondřeje, Petra , Pavla a Václava, „ale o těch synech se neví, vandrují“

1627 grunt ujímá Jiřík Housar, vyplácí bratra Václava a sestru Kateřinu

1637 grunt ujímá Štylfryd

Grunt Píchovský

(1600) Na němž jest Petr Pícha, umřel , ten grunt náleží synům – Jiříkovi, Vondrovi a Janovi mlynáři a Lídě dceři

1605 grunt ujímá Jiřík Pícha

1623 po smrti Jiříka Píchy ujímá grunt Pavel Pavlyšta. Z gruntu vyplaceny pozůstalé dcery Anna, Magdalena, Alžběta, Káča a manželka Marjána

Krčma

(1600) Kupuje od Jiříka Vlka Matěj Tromba. Dílčí peníze vyplaceny kromě Jiříku Vlkovi rovněž vrchnosti za někdy Matouše rybníkáře. Ostatek odevzdala Kateřina rybníkářka za krčmu v Černíči, Krystýně Vlkové truhlářce

1637 Grunt ujímá syn Václav Tromba, peníze vyplaceny matce Anýžce a bratrovi Jiříkovi

Grunt Havlíkovský

(1600) Na kterémž jest Václav Hejna

1615 grunt prodán vrchnosti po smrti Václava Hejny. Peníze půjdou jeho ženě Lidmile a synovi Tomášovi. Vrchnost jej opět prodává Petrovi Havlíkovi za jiný jeho dvůr, který byl postoupen vrchnosti. Z tohoto gruntu vyplaceni sourozenci Petra Havlíka Jakub, Václav a Kateřina

1641 Grunt vlastní syn Petra Havlíka, Martin

Grunt Lukšovský

1600 Grunt ujímá Jíra Lukeš s Kateřinou manželkou, vyplácí  sourozence –  Marjánu, vdala se do Hradešic, Lídu a bratra Ondřeje

Grunt Štěpánovský

(1600) V držení jej má Štěpán Vondryska

Chalupa Krlečkovská

1602 Koupil ji Vávra, peníze vyplaceny Janovi Bělíkovi totiž holomkovi po Jandovi otci jeho

1637 Grunt ujímá Ondřej Metlička

Grunt Hančíkovský

(1600) má jej v držení Brejcha Honzík

Grunt Havlíkovský

1602 Grunt ujímá Petr Havlík, peníze vyplaceny bratrům Jakubovi a Václavovi „který jest kovářem“ a sestře Kateřině

Grunt Jandovský

(1600) Jest koupen ke dvoru Nalžovskému

Chalupa Kovářská

1600 Grunt ujímá Matěj kovář

Chalupa Krejčovská

(1600) na gruntu sedí Jan Krejčí, jinak Puchverský

1601 prodává grunt Františkovi Ochcovi

 

Ves Letovy

Grunt Stuchlovský

1603 porovnání mezi bratry Jakubem a Jírou syny Jana Stuchla, též sestrou Dorotou

1604 – 1606 vyplácení vejdunků Jakubem, mladším bratrem Jírovi

1644 Grunt náleží Matějovi Stuchlovi

Grunt Floriánovský

1600 patří Václavu Floriánovi

1641 šacován grunt Floriánovský, ujímá se jej Matěj, syn nebožtíka Mikuláše Floriána za 60 kop, z gruntu dále vyplaceny sestry Matěje Floriána Anna, Dorota, Kateřina, Eva, a Mariána

Grunt Peleškovský

1591 ujal se gruntu Tomáš Peleška za 90 kop, z gruntu tehdy sběhly sourozenci Pavle, Kateřina, Anna a Magdalena. Z peněz vyplaceny Jiřík Hanzlovic z Letov 2 kopy, do Žďáru Tomášovi Průchovi 1 kopa, do Velenov Petrovi Hudličkovi 19 grošů

1604 vypláceny z gruntu peníze Václavovi Culkovi ze Sušice, Jiříkovi Hanzlovi z Letov, Hudličkovi do Velenov, peníze vyplaceny rovněž za pohřeb Pavla, bratra Tomáše Pelešky

1627 gruntu se ujímá syn Tomáš Peleška, sourozenci Vondra, Šimon, Jan, Jakub, Petr a manželka nebožtíka Tomáše Pelešky Lucie

Grunt Petrovský

1600 patří Pavlovi Petrovic

1618 šacován grunt někdy Pavla Petrovic s dědinami, lukami, 4 klisny, hříbě, svině, vůz a další příslušenství , od rychtářů a konšelů vsi Letov. Grunt prodán za 200 kop Janu Kopáčovi. Z peněz vyplacena manželka nebožtíka Pavla Petrovic Barbora a dceři Mariáně, které se provdala do Žerovic. Dále Maruši ženě Jiříka Petrovic, syna Pavla Petrovic a jejich dětem Anně a Dorotě.

Grunt Bejvlovský

1600 patří Volfu Honzovi

1604 z gruntu vyplacen Jiřík Belvl syn jeho, téhož roku má vyplatit druhému synu Matějovi kováři 10 kop

1605 Volf Hons jinak Belvl vyplácí vejrunky Matějovi synu

1644 grunt šacován za přítomnosti Ferdinanda Václava Švihovského za 100 kop, gruntu se ujímá Jan Belvl. Jan Belvl sloužil u svého strýce Jíry Belvla po kterém grunt pochází a proto mu z ceny za grunt odpuštěno 40 kop.

Grunt Bartošovský

1600 patří Kateřině Karšovic, z gruntu doplácí Martinovi sirotku 9 kop

1604 grunt doplacen Matěji Kankovi od kateřiny Karšové

1609 gruntu se ujímá Jakub Kareš za 130 kop, z gruntu vyplaceni bratři Václav a Tomáš

1628 šacován grunt Bartošovský, gruntu se ujal Jakub Haymon po smrti Jakuba Karše. Vyplácen bratr zesnulého Jakuba Karše Václav, který se oženil do Velenov, vyplacen i druhý bratr Tomáš. Podíl vyplacen i ženě nebožtíka Jakuba Karše Dorotě a jejich dětem Matějovi, Václavovi, Jiříkovi, Anně a kateřině

1641 gruntu se ujímá Václav syn nebožtíka Jakuba Karše za 100 kop, grunt prodán o 30 kop levněji protože je „hrubě pustý“. Jeho bratru Tomáši Tůmovi, (přezdívka se pravděpodobně stala příjmením) vyplaceno 20 grošů

Grunt Markovský

1600 gruntu se ujal Šimon Markovic podle odhdu za 127 kop s Jiříkem strýcem svým

1605 prodává grunt Šimon Markovic za 110 kop Jírovi Haymanovi výměnou za chalupu ve vsi Otěšíně

1606 – 1619 vypláceny peníze do sirotčí truhlice k ruce Jiříkovi Markovic

1627 šacován grunt Markovský, ujímá jej Jan Hejman za 120 kop, peníze vyplaceny jeho bratřím Petrovi a Jakubovi

1637 po smrti Jana Hejmana ujímá grunt Martin Debl za 120 kop. Peníze vyplaceny Anně, Václavovi, Marušce, Dorně, Mandaleně a Zuzaně, manželce, synu a dcerám nebožtíka Jana Hejmana. Anna Hejmanová provdána za nebožtíka Jana Deble

1641 Martin Debl vydává vejrunku Marušce dceři Jana Hejmana

Grunt Bartovský

1600 grunt postoupen Pavlovi Sirovýmu od vrchnosti, proti tomu přenechal Pavel Sirový svůj dvůr ve vsi Nalžovech. Pavel Sirový má vrchnosti zaplatit jistý podíl ze dvora v Lažanech. Peníze „z milosti a lásky“ vrchnost přenechává sirotkům někdy Adama Syrového Jakubovi, Matějovi a Pavlovi

1609 vyplácena Verunka Pavlem Bartovic jinak Syrovým do sirotčí truhlice k ruce výš psaným sirotkům

1615 grunt náleží od tohoto roku Vondrovi Syrovýmu

Grunt Štětkovský

1600 grunt náleží Vítovi Štětkovi

1627 šacován grunt Štětkovský, ujímá jej za 130 kop Jan Peleška, z peněz vydáno synovi Víta Štětky Jiříkovi

1641 gruntu se ujímá v tomto roce Jakub Pánek za 100 kop. Peníze vypláceny Jiříkovi, synu nebožtíka Víta Štětky

Grunt Kubalcovský

1600 grunt patří Janu Kubalcovi

1628 grunt prodává Jan Kubalec Vítovi Boudovi za 120 kop

1641 šacován tento grunt „poněvadž velice zpustlý jest“ ujímá jej za 90 kop Matěj Bouda jinak Kubalec

Grunt Rozkopancovský

1600 patří Václavu Krlickému, ten jej směnil s Vávrou Rozkopancem

1628 šacován tento grunt Rozkopancovský za 120 kop. Ujímá jej Václav Baštař. Peníze vyplaceny Anně, Adamovi, Alžbětě a Anně pozůstalé ženě po někdy Šimonovi Krlečkovi, ženě, synu a dceři po někdy Václavovi Krleckým

1641 Václav Baštař složil vejrunku k ruce Anně manželce nebožtíka Šimona Krleckého

Grunt Levej

1600 patří Janu Levému

1601 prodává grunt Jan Levej Petrovi Zahradkovi za 100 kop

1602 – 1619 vypláceny splátky do sirotčí truhlice k ruce sirotkům po někdy Janovi Levému

1619 peníze vypláceny do sirotčí truhlice k ruce Mandaleny, manželky někdy Jana Levého a dětí jejich Mandaleně a Dorotě.

1627 grunt kupuje Linhart Hrouda za 100 kop, peníze vypláceny Mandaleně a Dorotě dcerám někdy Jana Levého, dále Janovi a Markétě synu a ženě Petra Zahradky. Markétu Zahradkovou pojal za manželku Linhart Hrouda

1641 Linhart Hrouda vyplácí další splátky za nemovitost do sirotčí truhlice k ruce Jana syna neb. Petra Zahradky

Grunt Jiříčkovský

1600 grunt patří Jiříčkovi a jeho bratru Matějkovi

1604 grunt odhadnut na 400 kop, gruntu se ujímá Jan Jandovic, peníze vyplaceny Kateřině, Lídě, a Evě dcerám někdy Jiříka Hanzlovic

1637 po smrti Jana Jandovic ujímá grunt Jan Chlad za 350 kop, ale bylo sleveno 50 kop „pro tu příčinu, že jest pustý bez dobytka a obilí“. Peníze vyplaceny Kateřině, manželce někdy Jana Jandovic a dcerám Kateřině Lídě a Evě. Kupující pojal za manželku Evu dceru Jana Jandovic.

Mlýn hořejší pod Letovy

1600 patří Václavu Starému, mlynáři

1603 Václav Starý mlynář prodává mlýn vrchnosti za 230 kop, za 200 kop se Václavu Starému postupuje a odevzdává dvůr Novákovský v Hradešicích který patřil Havlovi Novákovi

Mlýn pod hrází Letovy

1597 mlýn kupuje vysoce urozený Fridrich Švihovský z Rýzmberka od Václava Starého, mlynáře za 195 kop

1603 peníze jsou kromě vrchnosti vypláceny ještě Václavovi, mlynáři Černíčskému.

1604 mlýn kupuje Jíra Němec od vrchnosti za 65 kop

1607 kupuje Šimon Lazna od vrchnosti chalupu ležící pod hrází Letovského rybníka za 65 kop

1610 zmíněná chalupa prodána Františkovi Vohnoutovi za 75 kop, předchozí Šimon Lazna pro zlodějství právu podán a na hrdle odsouzen jest.

1637 patří chalupa Václavovi, synu nebožtíka Františka Vohnouta

Chalupa Belflovská

1600 patří Jiříkovi Belflovi, z gruntu vyplácí bratra Matěje kováře

1612 šacována chalupa Belflovská za 120 kop, peníze náleží Janovi, Václavovi, Zuzaně, Petrovi a Lídě dětem a ženě někdy Šimona Belfle. Chalupu ujímá Tomáš Kareš z Letov. U chalupy zůstává vůz, půl okovaný, půl bosý a kolesník s náradníkem

 

Ves Zahradka

Grunt Vondrovský

1601 Jiřík Zahradka vyplácí z gruntu bratra Petra, předně mu vydává grunt Hroudovský ve vsi Nalžovech, který koupil za 75 kop, vyplacena i jejich sestra Anna.

1602 Jiřík Zahradka vyplácí bratru Petrovi splátku na grunt Levýho v Letovech

1603 – 1613 vyplácení jednotlivých splátek za grunt po 6 kopách

1641 Grunt ujímá Jan Zahradka po svém otci (?)

Grunt Šlechtovský

1600 patří grunt Václavu Šlechtovi

1614 porovnání bratrů Ondřeje a Petra Šlechty s povolením vrchnosti tak, že má Ondřej Petrovi vyplatit 50 kop a jednu krávu.

1615 Petr Šlechta přijal 30 kop a krávu, zbylých 20 kop vypláceno každoročně po 5 kopách

1628 V přítomnosti vrchnosti byl šacován grunt Šlechtovský s dědinami osetými i neosetými, s dvěmi klisnami, půl vozem okovaným, půl neokovaným s dvěma nákolesníky za 400 kop. Grunt ujímá Matěj, syn Jakuba Roubala ze Stražovic. Peníze rozděleny takto: Pavel Šlechta dostane po svém otci, někdy Václavovi Šlechtovy, zdejším hospodáři 100 kop. Ostatních 300 kop bude náležet dětem Ondřeje Šlechty Václavovi, Janovi, Šimonovi, Jiříkovi, Anně a Kateřině. Petrovi Šlechtovi zůstává nevyplaceno 15 kop, ale protože je Petr Šlechta mlynářem na Červeném mlýně v Přešticích a dluží na nájmu 70 kop, bude převedeno oněch 15 kop vrchnosti, ta je podstoupila („z milosti darovala“) svému služebníkovi Pavlu Šlechtovi. Každé z dětí Ondřeje Šlechty získá 39 kop a 40 grošů. Ihned Janovi Šlechtovi synu Ondřeje Šlechty kupujícímu na díl jeho na témž bratru (Pavlovi Šlechtovi) se poroučí 14 kop 40 grošů. Nejprve v následujícím roce se mu vyplatí 12 kop a následně každoročne po 10 kopách. Držitel tohoto gruntu má vyplatit Pavlovi Šlechtovi v roce 1627 po svatém Bartoloměji. Obilí z dílu bratří Šlechtů se má zaplatit Pavlovi Šlechtovi, které užívali bratři a sestry Ondřeje Šlechty „když všichni pospolu zůstávali“ totiž žita 5 strychů, ovsa 8 strychů „míry horažďovský“ .

1637 Pavel Šlechta přijal závdavku od Matěje, syna Jakuba Roubala 12 kop.

1641 Matěj Roubal dal splátku 10 kop Pavlovi Šlechtovi

  • Pavel Šlechta působil u Švihovských z Rýzmberka na Nalžovech jako hejtman panství. Minimálně v letech 1628 – 1643 a je nazýván jako Pavel Šlechta Zahrádecký – městské knihy AM Horažďovice

Prosím tímto, pokud se někomu dostane zmínka o Pavlovi Šlechtovi Zahrádeckým, jakožto předkovi mého rodu, aby mi dal laskavě vědět, děkuji

 

Ves Velenovy

Grunt Kopacovský

1594 jako majitel uváděn Jan Kopačka, když grunt předtím (nedatováno) koupil za 106 kop, z gruntu vyplácí svého bratra Tomáše 53 kopami.

1628 za přítomnosti vrchnosti šacován grunt Kopačovský, ujímá jej Jan, syn Jana Kopače. Peníze má vyplatit takto: 74 kop, 17 grošů vrchnosti za obilí a Křepelkovi do Velenov, zbylých 31 kop 42 grošů náleží kupujícímu Janovi a Jakubovi Kočkovi, kteréžto peníze na něj připadli po smrti Doroty, manželky Jana starého Kopáče a týž Jakub pak za manželku měl, přijde na každého z nich 15 kop 51 grošů. Ostatních 15 kop 53 grošů připadnou Jakubovi Kočímu, otčímovi jeho

Bez data – Protože Jan Kopač dluhy nadělal, gruntu se ujímá Jan Kočka

Grunt Floriánovský

1600 náleží Jiříkovi Floriánovi „týž Jiřík Florian nechajíc tu dítek a gruntu pryč ušel“

Grunt Pavlovský

1600 koupil Grunt Jiřík Pavlovic od Matěje svého bratra za za polovic dílu, za 57 kop. 1 kopu vyplácí i Marušce manželce nebožtíka Matěje Pavlovic

1603 splátka Pavlovi (?) 4 kopy, krčmáři kvášňovskýmu 2 kopy, krčmářce těchonické 1 kopu 15 grošů, Marškovi do Žďára 45 grošů

1604 Jiřík Pavlovic vyplácí krčmáři kvášňovskýmu, Ance na Hory (Nalžovské), Šimkovi Stuchlovi, Marušce, ženě někdy Matěje

1606 Jiřík Pavlovic vyplácí sirotkům Šípovic z Neprachov do sirotčí truhlice 4 kopy

1628 šacován grunt od rychtáře a konšelů vsi Velenov, ujímá jej Martin Řemen za 200 kop. Peníze budou mimo jiné náležet Maruši, Martinova a Dorotě, ženě, synu a dceři Jíry Řemene, každému po 31 kopách 57 groších

1638 splátka vyplacena Šimonovi Jechovi a Floriánovi, oboum ze vsi Velenov

Grunt Votýpkovský

1601 grunt koupil Jan Votípka za 23 kop od Jíry Bláhy , vyplácí bratra Jakuba. Pokud nebude grunt řádně splácen ujímá jej znovu Jíra Bláha.

1604 Jan Votípka dává splátku Evě Bláhové „na dluh Jakuba Krčmáře“

1627 grunt ujímá Václav Votípka, syn za 106 kop. Vrchnosti bude náležet 53 kop a Kateřině, ženě Jana Votípky 53 kop.

Grunt Sudličkovský

1600 Grunt náleží Matěji Sudličkovi

Grunt Zahradkovský

1600 grunt náleží Pavlu Zahradkovi

1627 gruntu ujímá Jan Zahradka, vrchnosti dluh za obilí 72 kop, ostatní peníze náležet budou rovným dílem Anně, Janovi, Pavlovi, Václavovi, Matějovi, Kateřině, Anně ženě a dětem nebožtíka Jana Zahradky, každý dostane 4 kopy, 54 grošů.

1638 splátku 4 kopy přijala Anna macecha jeho a manželka někdy Jana Zahradky

Grunt Hranáčovský

1598 Vít Hranáč má vyplácet za grunt Potužákovský v Otěšíně 64 kop

1601 Vít Hranáč Vyplácí z gruntu svého mladšího bratra Matěje

1618 vznikl jakýsi spor mezi Václavem Kolářem a bratrem jeho Matějem, který byl urovnán v přítomnosti nalžovského úředníka Václava Špolce „a bratrsky že jsouce se porovnali“.

1637 Matěj Hranáč zemřel a zanechal po sobě Lidmilu manželku a děti Jana a Pavla. Grunt ujímá mladší syn Pavel.

Grunt Železnýho

(1600) grunt náleží Havlovi Železnému. Grunt ujímá Matěj Hulvát (poručník?) za 150 kop se vším příslušenstvím, s tím, že pokud bude Jakub Železný dobře hospodařit a jeho poslouchat bude mu po jeho zaplacení grunt odevzdán. Peníze budou náležet věřitelům totiž 22 kop 50 grošů, ostatní peníze budou náležet pozůstalým po nebožtíkovi Havlovi Železném Šimonovi, Ondřejovi, Jakubovi a Janovi každému z nich po 30 kopách

1614 z gruntu zběhl Jakub Železný

1623 zemřel Matěj Hulvát, grunt ujímá Jakub Železný, za manželu pojal dceru Matěje Hulváta Dorotu.

Grunt Salákovský

1598 Dle starých register mělo být vyplaceno z tohoto gruntu za grunt Potužákovský v Otěšíně 58 kop. Louka patřící k tomuto gruntu zatopena Novým rybníkem

1605 Pavel Salák odvádí splátku vrchnosti 2 kopy

1613 bratři Pavel a Tomáš Salákové žádají vrchnost o porovnání se o díl otcovský s tím, že Pavel Salák vyplatí bratra Tomáše 31 kopami, dále 7 strychů žita, 6 strychů ovsa, 2 strychy ječmene, 1 strych pšenice, 1 strych hrachu, 2 voli, 1 krávu, 1 jalovici, 3 ovce, 1 klisnu, 1 vůz okovanej,

1637 Pavel Salák zemřel, zanechal po sobě Johanku, Jana, Václava, Pavla, Jiříka, Jonáše, Tomáše, Dorotu, Annu, manželku, syny a dcery. Grunt ujímá za 300 kop nejstarší syn Jan

Grunt Tkadlcovský

1600 Náleží společně Janovi, Adamovi, Jiříkovi, Pavlovi a Václavovi bratřím vlastním a sestře Anně s dorotou matkou jejich.

1605 Prodává grunt Adam Tkadlec Šimonovi Radinovi za 55 kop. K tomu si vymiňuje žito, na hrachovišti všechno, peníze rozděleny mezi jednotlivé členy rodiny.

1606 – 1628 vyxplácení jednotlivých splátek Šimonem Radinou za grunt

Grunt Muchnovský

1598 – 1601 dal Vít Muchna majitel gruntu svému bratru Jiříkovi 4 splátky za grunt po 4 kopách. Celkově Vít Muchna zaplatí svému bratrovi 55 kop. Jiřík Muchna odešel na grunt do Miřenic.

1619 grunt v tomto roce zcela zaplacen

1623 Vít Muchna prodává grunt Pavlovi Ševci za 100 kop.

1638 v tomto roce uváděna poslední splátka Vítovi Muchnovi za grunt

Grunt Štětkovský

1601 grunt prodán Ondrovi Štětkovi za 60 kop

1605 splátky 4 kopy půjdou Koubovi 1 kopa, Janovi Kašparovi 2 kopy, Špetovi 30 grošů.

1606 vyplaceno Lídě, matce Ondřeje Štětky 2 kopy

1607 vyplaceno Kosmatej do Klatov 30 grošů, Václavovi Špetovi 30 grošů

1618 vrchnost vyplácí ze sirotčí truhlice Maruši dceři Ondřeje Štětky 5 kop 20 grošů.

Grunt Špetovský

Do roku 1601 Jan Špeta vyplatil za grunt 165 kop

1603 od tohoto roku vypláceno Evě Bláhové každoročně po 5 kopách.

1619 svršky pozůstalé po Václavovi Špetovi při témž gruntu Špetovském. Klisny 3,krávy 2, volky 2 loty 3, telat lonských 3, pokolení svinskýho 3, vozy 2, nákolesníky 2, husy 3, slepic 6, kohout 1.

1627 grunt šacován v přítomnosti vrchnosti za 212 kop. Grunt kupuje Václav Bříško. Vyplácí vrchnosti za obilí 48 kop, Anně Kaulové na Hory (Nalžovské) za 2 sudy bílého piva po 3 kopách, 15 groších, 157 kop bude vyplaceno rovným dílem Anně, Jakubovi, Dorotě, Ludmile a Maruši ženě a dětem někdy Václava Špety

Grunt Jíry Sudličky

1600 Majitelem gruntu je Jíra Sudlička

1614 Jan Tichý přijímá od svého bratra Jiříka Sudličky na svůj podíl 26 kop a 9 strychů obilí

1623 Jiřík Sudlička vydává svému synovi Pavlovi obilí, peníze a dobytek, totiž žito, tříletou jalovici, 1 tele ostavený, pšenice, hrách, ječmen a oves.

1638 pozůstalí synové po Jiříkovi Sudličkovi Jiřík a Jan dostali od své matky po 2 kopách, ty k sobě přijala Kateřina, manželka někdy Pavla Sudličky.

Grunt Vondryskovský

1600 v držení jej má Ondřej Vondryska

1617 po smrti Ondřeje Vondrysky ujímá grunt syn Matěj, svému bratrovi Pavlovi vyplácí z gruntu 70 kop. Ten je na gruntu v Neprachovech

1637 umírá Matěj Vondryska, zanechává po sobě Dorotu, Jana, Václava a Maruši, manželku, syny a dceru. Dorotu pojal znovu za manželku Jakub Vondryska jinak Votík (Jakub Votík přijal jméno po gruntu) a ujímá se gruntu. Václav Vondryska z gruntu sběhl a Maruše se „zmrhala“. Jejich podíly z gruntu tak připadli vrchnosti.

Grunt Švíkovský

1597 – 1601 vypláceny splátky majitelem Janem Švíkem sirotkům někdy „Jaryho“ (?) 30 kop, Kateřině a Janovi. Kateřinu pojal za manželku Adam Tkadlec na kterého po její smrti připadlo 10 kop.

1637 Jan Švík zemřel a zanechal po sobě syna Jana a Maruši dceru. Gruntu ujímá syn Jan

Grunt Vlkovský

1600 hospodářem na gruntě Jan Vlk s bratrem Jakubem po svém otci (?). Jejich sestra Dorota z gruntu sběhla a na cizích gruntech se vdala

1614 Jan Vlk má vyplatit z gruntu svému bratrovi 150 kop, ihned 30 kop, další splátky po 10 kopách. Bratři si rovným dílem rozdělili obilí, slámu, vůz s nákolesníky, pluhu a koní.

1637 Jan Vlk zemřel, rychtářem a konšeli vsi Velenov odhadnut grunt na 300 kop. Grunt ujímá Jan syn Jana Vlka, peníze vyplaceny Janovi, Jakubovi, Václavovi, Kateřině synům a dceři někdy Jakuba Vlka. Janovi,Pavlovi, Jakubovi a Dorotě po někdy Janovi Vlkovi vyplaceno 230 kop.

Grunt Kašparovic

1600 má jej v držení Jan (?)

1628 šacován grunt v přítomnosti vrchnosti a prodán za 200 kop Šimonu Kašparovic. Vrchnost odpouští 100 kop a zbylých 100 kop spláceno po 8 kopách

Grunt Krčma

1600 grunt patří Jírovi Bláhovi, k témuž gruntu náleží krčma hned vedle sadu u téhož gruntu, podílem se dostala Evě, maceše nadepsaného Jiříka Bláhy

1607 kupuje krčmu Matěj Baštař s dědinami a se vším k ní příslušenstvím. Od Jíry Bláhy za 105 kop.

1614 peníze spláceny k ruce sirotků Jíry Bláhy Janovi, Jírovi a Blažejovi

1637 po smrti Matěje Baštáře pozůstali sirotci Jan, Václav a Anna. Tohoto roku grunt šacován v ceně 100 kop. Grunt ujímá Bartoloměj Sojka. Peníze vypláceny Blažejovi, synu Jíry Bláhy. Anna dcera Matěje Baštáře provdána za Pavla Shnilého, po její smrti na něj připadlo 16 kop. Jan Baštář z gruntu sběhl, jeho podíl připadl Václavovi a Anně.

Grunt Stupkovský

1600 majitelem Jan, syn nebožtíka Stupky

1638 po smrti Jana Stupky ujímá grunt v ceně 50 kop Jakub Teplý. Peníze vyplaceny Dorotě manželce a Kateřině dceři

Grunt Sládkovský

1637 po smrti Jiříka Bláhy hospodáře na gruntu. Grunt ujímá syn Blažej. Dále jsou vypláceny jeho sourozenci Jan a Jiří, ti však z gruntu sběhli a jejich podíl 100 kop připadl vrchnosti.

Grunt Šiplovský

1600 grunt náleží Ondřejovi Šiplovi

Grunt Švehlovský

1592 kupuje grunt Ondřej Švehla od Jana Bláhovic za 166 kop. 56 kop z této částky náleží Jírovi Bláhovi a Evě maceše

1618 šacován grunt Švehlovský od rychtáře a konšelů vsi Velenov se vším příslušenstvím. Grunt ujímá za 166 kop Pavel syn Víta Mojžíše, ten pojal za manželku Maruší dceru Ondry Švehly, ostatní peníze vyplaceny Jírovi a Lídě synovi a dceři Ondřeje Švehly.

Grunt Kochovský

1600 „K tomu gruntu náleží 4 bratři Matěj, Ondřej, Tomáš a Petr, po řemesle vandrují“. Matěj za grunt zaplatil Vchinskému (vrchnost před rokem 1591) 34 kop. Dle starých register mají vyplatit grunt Potužákovský v Otěšíně ve 42 kopách

1605 – 1626 splátky za grunt odvádí Matěk Koch vrchnosti

Grunt Hrdýho

1600 grunt náleží Janu Hrdému

1612 Jan Hrdý vyplácí z tohoto gruntu Jana syna strýce Martina hrdého 30 kopami a jalovicí dvouletou

Grunt Hulvátovský

1600 grunt náleží Matějovi Hulvátovi

1610 prodává grunt Matěj Hulvát Vítovi Pikousovi za 180 kop

1623 zemřel Vít Pikous, na grunt dosazen jeho syn Pavel

1627 grunt Hulvátovský prodán Janu Hranáčovi za 180 kop peníze za grunt půjdou rovným dílem Ludmile, Jakubovi a Janovi, ženě a synům Víta Pikause, k záduší svatého Jiří v Hradešicích odvedeno 2 kopy, 10 grošů, 119 kop bude náležet Kateřině, Ludmile a Dorotě dcerám někdy Matěje Hulváta

Grunt Srnovský

1593 grunt kupuje Václav Srnovský od svého bratra Jíry za 96 kop

1604 přijala splátku Barbora, pozůstalá vdova po Jiříkovi Srnounovi

1617 grunt zcela vyplacený

1628 grunt „Syrnovský“ prodán za 100 kop Šimonovi Karhanovi. Vrchnosti náleží 46 kop, ostatní peníze budou náležet rovným dílem Šimonovi, Jakubovi, Janovi a Jírovi synům Jana Karhana

Grunt Junkovský

1600 grunt náleží Janu Junkovi

1605 přijal Jan Šrámek od Jana Junka na svůj podíl 15 kop a 1 strych žita

1637 zemřel Jan Junek, grunt ujímá Pavel, syn jeho, peníze budou náležet jemu Pavlovi a jeho synům Janovi , Václavovi a Matějovi a dceři Dorotě.

Grunt Tvrdovský

1600 hospodářem je Jan Hrdý s bratry Jakubem, Jiříkem a jejich otcem (?)

1608 bratr Jana „Tvrda“ Jakub je osedlý v Přešticích a náleží mu podíl z gruntu 24 kop, 1 kráva, žito, pšenice, oves a hrách v příslušném množství.

1637 po smrti Jana Tvrdy ujímá grunt syn Jan za 100 kop, peníze vydány Maruši maceše, další peníze budou náležet bratru Václavovi

Grunt Kubatovský

1600 grunt náleží Havlovi Kubátovi

1617 šacován grunt od rychtářů a konšelů vsi Velenov. Za 200 kop prodán Pavlovi Hudličkovi, peníze budou vyplaceny Anně, ženě Havla Kubáta a dcerám Anně a Kateřině.

Grunt Zichovský

1600 Na něm sedí Jan Zicha

1617 grunt šacován od rychtáře a konšelů vsi Velenov za 224 kop. Grunt ujímá Václav Kareš. Peníze půjdou Kateřině, ženě někdy Václava Zichy znovu provdané za Václava Karše, Dále dáno Šimonovi Zichovi 20 kop a obilí, Janovi a Jiříkovi, sirotkům někdy Jiříka Zichy 4 kopy, Pavlovi sirotku 150 kop a po „lidech zběhlých z toho gruntu JM pánu náležeti bude“ .

1619 po smrti Václava Karše ujímá grunt za 224 kop Václav Zicha jinak Staněk, pojal za manželku Alžbětu dceru Václava Karše, peníze budou náležet Pavlovi, synu Václava Zicha, bratři téhož Jana Zichy (?) 150 kop, Janovi a Jiříkovi, sirotkům někdy Jiříka Zichy 4 kopy, 70 kop Janovi, Alžbětě, Maruši, Magdaleně, Evě, Kateřině a Anně, manželce, synům a dcerám Václava Karše.

1635 Z gruntu sběhli tři bratři Zichové (nejmenováni), na gruntu zůstává čtvrtý syn Václav Zicha

Grunt Václavský

1600 náleží Václavu Hudličkovi

Grunt Liškovský

1600 náleží grunt Šimonovi Liškovi

1612 odvádí Janovi ,synu svému 11 kop pšenici a dvouletého volka

1619 Jan Liška, syn Šimona Lišky přijímá z gruntu na svůj podíl 30 kop, dědinu ležící pod cestou k Zahradce, dvouletého volka a pšenici

Grunt Šejkýřovský

1600 grunt patří Janu Šejkýři

1613 Jan Vlk ze vsi Velenov koupil tento grunt od Jana Šeykýře z též vsi Velenov za 200 kop. Jan Vlk postupuje polovic gruntu svému bratrovi Jakubovi

1637 pozůstalí sirotci na gruntu po Jakubovi Vlkovi – Jan, Jakub, Václav a Kateřina

Grunt Tkadlcovský

1600 koupil grunt Jiřík Kuchař od Matěje Krčmáře za 52 kop.

1610 prodává grunt Jiřík Kuchař grunt „i s tím co jest při něm zlepšil a vystavil“ za 80 kop vrchnosti výměnou za krčmu „Kvášňovskou“ , vrchnost jej obratem prodala Jakubovi Hoškovi, 20 kop bude náležet z tohoto gruntu Matějovi Baštáři.

1612 Jakub Baštář doplatil vrchnosti 20 kop „a tak tu již nic vseji jemu náležeti nebude na tom gruntu“

1613 Pavel Pykaus koupil jest od Jakuba Kabašty chalupu ve vsi Velenovech se vším příslušenstvím za 80 kop

1637 grunt ujímá po smrti Pavla Pykause Jan Kameník za 80 kop, peníze budou náležet vrchnosti, Pavlovi Třeštíkovi, Anně, manželce někdy Jakuba Kubašty

Grunt Nohovský

1600 grunt náleží Janu Nohovy, ten jest umřel

1604 grunt připadl na pozůstalou vdovu po Janovi Nohovi, Markétu. „Grunt velice zpustlý jest“

1605 dal splátku Václav Noha (syn?) 6 kop dlužníkům

1609 ze splátky dáno 30 grošů Janovi Vlkovi, zbylé 2 kopy 30 grošů přijala Dorota Fejnová.

1618 Dorota Fejnová z Neprachov z mužem sběhla z gruntu

1637 po smrti hospodáře Václava Nohy ujal grunt Václav Noha (po gruntě) jinak Tříska za 100 kop. Peníze budou náležet někdy Markétě, Pavlovi, Ondrovi a Kateřině, manželce, synům a dceři Václava Nohy. Ondřej z gruntu zběhl připadl jeho díl peněz na vrchnost.

Grunt Hůlkovský

1600 náleží Janovi Hůlkovi, z gruntu má vydat Kateřině, ženě někdy Havla 7 kop a tele počínaje rokem 1603

1604 splátku na místě ženy Kateřiny přijal Štětka

1609 grunt zcela vyplacen

1618 grunt šacován od rychtáře a konšelů vsi Velenov, v ceně 140 kop jej ujímá Jiřík Hůlka s poli, lukami, 2 klisnami, vozem a vším příslušenstvím. Z gruntu Vyplácí Barboře, Ludmile a Dorotě, ženě a dcerám někdy Matěje Hůlky, každý z nich dostane 46 kop, 40 grošů

1637 prošacován grunt po smrti Jiříka Hůlky ujal grunt Matěj Hůlka (po gruntu) jinak Zahradka

1638 Matěj Hůlka položil splátku 5 kop Bláhovi a Blažejovi

Chalupa Bečvářovská

1600 chalupa náleží Janu Bečváři

1638 po smrti Jana Bečváře ujímá chalupu syn Jan, vyplácí sourozence Pavla, Matěje, Mandalenu, Annu a Dorotu.

Chalupa Vítovská

1600 koupil chalupu Vít Tkadlec za 60 kop, jest zaplacena

1611 Vít Tkadlec prodává chalupu svému synu Pavlovi za 73 kop

1612 dal splátku syn Pavel Pykaus svému otci Vítu Tkadlecovi

1613 chalupu kupuje od Pavla Pykause Jan Šteykýř za 75 kop

1618 splátka Pavlu Pykausovi, ten ji obratem předal Lídě, pozůstalé manželce po někdy Vítovi Pikausovi otci jeho

1619 předává ze splátky matce Lídě a bratřím Jakubovi a Janovi 3 kopy

1637 grunt přechází na Václava syna Jana Tkadlece za 75 kop. Peníze půjdou Pavlovi Pykausovi a Václavovi synu Jana Šejkýře

Chalupa Lukšovská

1600 patří Lukešovi Tkadlecovi

1609 prodává chalupu Jan Tkadlec (syn?) Ondřejovi Železnému za 25 kop 30 grošů. Peníze náleží všem bratřím, prodávajícu Janovi a dále Jiříkovi a Jakubovi

1623 Ondřej Železný z chalupy zběhl a novým vlastníkem je Jakub Pištec, peníze za grunt náleží Matějovi, synu Jana Tkadlce

1637 prošacována chalupa od rychtáře a konšelů vsi Velenov , ujímá ji Pavel Shnilej za 24 kop

Chalupa Flanderovská

1600 chalupa náleží Šimonu Flanderovi za 17 kop

Chalupa Závorkovská

1600 chalupa náleží Václavu Tkadlecovi

1605 Prodává Václav Závorka (totožný s Tkadlecem?) chalupu Petrovi Vondryskovi za 35 kop

1628 z dlužných obilných register bral na chalupu Závorkovskou Petr z Hůrky 35 kop

Chalupa Pařezovská

1600 Chalupa náleží Pavlu Pařezovi za 18 kop

1637 prošacována chalupa Pařezovská, (komu?) za 15 kop, peníze půjdou Ludmile a kateřině, manželce a dceři Pavla Pařeza

Chalupa Šilhavská

1601 prodává chalupu Šilhavej Janovi Ševci za 20 kop

1606 chalupa zcela vyplacena

Chalupa Křepelkovská

1600 náleží Janu Křepelkovi

Chalupa Kolářovská

1600 patří Václavu Kolářovi

1638 prošacována chalupa od konšelů a rychtáře vsi Velenov za 130 kop, Chalupu ujímá Jan Záveskej. Peníze budou náležet rovným dílem Janovi a Václavovi, synům někdy Václava Koláře

Chalupa Šímovská

1600 patří Šímovi

1617 prodává chalupu Šimon Šíma Janu Pokornému za 20 kop

1619 Šimon Šíma zemřel, náleží 13 kop za prodanou chalupu dceři Ludmile, která se vdala do Příchovic, Jan Pokorný se uvolil dát na pohřeb Šimomona Šímy 1 kopu, 30 grošů a Pavlovi salákovi za pšenici

Tytulní strana nejstarší gruntovní knihy velkostatku Nalžovy, namísto roku 1601 omylem písařem napsáno 1501