Soupisy obyvatel Horažďovic a okolí do vydání Berní ruly v roce 1654

Registra panství Rabí za Viléma z Rožmberka v letech 1560 – 1565

Archiv Třeboň

Ode mne Vilíma z Rožmberka správce a vladaře domu rožmberského a nejvyššího komorníka v království Českém. Vydána jsou registra k prodeji a trhu zámku Rabí a měst horního i dolejšího témuž zámku příslušejících s dvory poplužními, s dědinami, lukami k týmž dvorů příslušejícími, s rybníky, lesy, řekou, potoky, s poddacími kostelními s vesnicemi i jinými věcmi k tomu náležitými tak jakž tato registra všecky slovo od slova v sobě obsahují a zavírají.

Platy poddaných:

Město Rabí hořejší i dolejší

Město horní

Matěj Fojsík

Pavel Hromada

Jíra Tlapař

Kryštof Švec

Býta vdova

Havel Lindyš

Fojsík z Bumbovského

Jíra Letek

Havel Lich

Thoman Tesař

Havel Lindyš z Hůzovského

Jíra Hlavatej

Martin Kořenej

Václav Sedlák

Jan Bůše

Kříž

Jakub Zelenka

Paní Muchková

Jíra Přeštický

Dům Truhlářovský

 

Město dolejší

Matěj Švec

Václav Šafářovic

Melichar

Vít Mlynář

Matěj Hrnčíř

Barbora Vondrášková

Jan Tkadlec

Thomášek Plašil

Barbora Kachničková

Šimon Čepickej

Jan Lhota

Zygmund

Jan Bumba

Matěj Maroušek

Jíra Czeysl

Jan Sladovník

Vondra Kachnička

Jan Malej

Urban

Thůma Kvilda

Vaněk Kachnička

Jan Maršálka

Beneš

Vaněk Řezník

Jirsa

Káča Vlčkovic

Jan Herštejnský

Starý Herštejnský

Lorenz

Kovář Cašpar

Bumba z Šupníka

 

Z luk měst hořejšího i dolejšího platí

Jíra Tlapař

Jan Bůše

Jíra Hlavatej

Jíra Letek

Jan Žižka

Čepický s Bumbou

Beneš

Kašpar Kovář

Urban

 

Z kopanin města hořejšího i dolejšího platí

Jíra Hlavatej

Melichar

Urban

Jan Herštejnský

Jan Bumba

Čepický

Jan Lhota

Vondrášková

Lorenz

 

Rychta

Ves Nezamyslice

Jan Džbánský

Dušek Kuožka

Šimek Vojtěchů

Vít Tkadlec

Bláha

Jan Trhoř

Tůma Holej

Jan Martinů

Pavel Rzianka

Šimek

Pýcha Benešův

Petr Benešů

Jan Šnejdar

Vaněk Hanzl

Jan Hlava

Martin Hlava

Petr Suchej

Matěj Štyřletej

Jan Fenzelík    (v jiném soupisu Janoušek Fenzelík)

Tůma Streyzuov

Jan Strejc

Martin Strejců

Vondra Mathaušův

Myka

Mareš Hašek

Jan Zeman

Václav Huda

Martin Karas

Petr Šmrha

Matouš Kulhavej

Mikuláš Vlčků

Anna vdova

Jan Rychtář

 

Domorazy ves

Jíra

Bárta

Václav

Vávra Zdeněk

Vít Štěch

Vaněk Rudle

Tůma Kůrka

Jan Novák

Průcha

Jíra Kavale

Jíra Žák

Vít Hodániek

Průcha

Jíra Vondra

Vaněk

 

Žichovice ves

Jan Polák

Jan Šimanů

Vávra Raušar

Káča vdova

Martin Mlynář

Vondra Votýpka

Vondra Bulík

Jan Maškovic

Vít Benešův

Kouba Maršův

Martin Karkoška

Marta vdova

 

Rychta Budětická

Budětice ves

Matouš Rychtář

Jan Milaušek

Mikuláš Andrle

Matěj Žižka

Jan Brnoch

Tomek Devrnnej

Matouš Baloušek

Jíra Dušků

Adam Dušků

Havlín

Štěpán

Matouš Krčmář

Vlček

Tůma Tkadlec

Vondra Lich

Jiřík Aulehle

Adam

Havlice

Vondra Marz

Říha Karhánek

Jíra Stach

Jan Laan

Jan Štěch

Jan Šmatt

Matouš Bubeníček

Pavlík

Jan Šedina

Franěk

Tůma

Jan Lhota

Pavel Švehla

 

Bojanovice ves

Beneš

Václav Vondrův

Janda

Petr Pechanda

Havel

Jíra Pavlovic

Vít Skákal

Brož Mirhovic

Vondra Maraunů (Maroušek)

Tůma Syrovej

Bárta

Vondra Hlaváč

Jakub Streyn

Jan Peřina

Jakub Holna

Pavel Taubar

Bureš

Vondrová

Martin

Petr Dušků

Brož

 

Vlkonice ves

Kouba

Vávra Mikulášů

Vít Šarapatka

Jan Soukup

Martin Vávrů

Mašková vdova

Mikulášová vdova

Bartoš Klivej

Jan Klivej

Jakub Kobylka

Bastl

Berolt

Václav Mašek

 

(Lipová) Lhotka ves

Rychtář

Panskej

Janoušek

Vít

Matouš

 

Kejnice ves

Jan Přetrhdílo

Petr Kovář

Pavel Silnej

Jan Šafář

Vacek

Jan Vrabec

Kříž

Václav

Bárta

Martin Horeš

 

Frymburk ves

Jan Vašek

Pavel Netáhlo

Thoma Mlynář

Vít Hlavsa

Přech Kouba

Důra vdova

Říha

Matouš Křištan

Vávra Vokál

Tůma Hubáček

Jan Hubáček

Vondra Mach

Kubín

Jan Mašků

Matěj Hatar

Vdova Soukupka

 

Čepice ves

Martin Sluka

Jíra Pavlů

Mates Kavan

Vaněk Rychtář

Mates Aubesta

Bárta Kavan

Anna Mikšová

Jan Kubík

Vávra

Jan Pešík (v jiném soupisu jako Jan Peška)

Pavel Tůmů

Šimek Tolan

 

Čimice ves

Jan Zilak

Jan Beyl

Machouš Czialanů   (Matouš Čalaun v jiném soupisu)

Jan Kareš

Jan Holeček

Prokop Karta

Vávra Šmat

Václav

Vondra Čáp

Pavel Šedina

Mašek Martin

Jan Kulhánek

Jiřík Lomecký

Vondra

Bárta Šmatal

Jíra Mlynář

Jan Holej

 

Hradešice ves

Zikmund Rychtář

Zíka Rychtář

Vaněk Vávrovec

Bureš Hranáč

Šimek Makrlík

Jan Uhlík

Jíra Suchej

Vaněk Soukup

Jíra Krčmář

Matěj Barkovic

Mareš Špinka

Bárta Holub

Vondra Holub

Bureš  Trch

Jakub Nechuta

Šimek Pinvička

Vít Kovář

Vávra Vlček

Matěj Jílek

Dušek

Jíra Novák

Matěj Bárta

Vaněk Vávra

 

Miřenice ves

Pettr

Jíra Šmrha

Kouba Brnejch

Jan Mlynář

Janček Mareš

Pavel Kruntovic

Jan Kuncl

Jan Mlynář

Martin Janečků

Petr Mika

Jakub Bronec

 

Votěšín ves

Šimek

Jíra Hlaváč

Martin Potužník

Martin Dvořák

 

Černíč ves

Vávra

Králová vdova

Jan Sobotka

Mikuláš Holej

Jakub

Matouš Čapek

Jíra Škampa

Vít Pátej

Bárta

Bláha

Řehoř Mlynář Šipan

Jakub Novák

Vaněk Král

Říha mlynář