Restaurování soch

Restaurování soch

Madona

Madona s Ježíškem, polychromovaná plastika, neznámý český mistr, kolem roku 1420, rozměry 86 cm x 28 cm x 13.5 cm, Národní galerie v Praze, realizace 2007

Stav před a po restaurování

 

Madona z Trhových Svin

Madona z Trhových Svin, polychromovaná plastika, Hans Leinberger – dílna, datace 1520, realizace 2011

Stav po restaurování

 

Kazatelna, klášterní kostel Narození Panny Marie v Táboře

Kazatelna, klášterní kostel Narození Panny Marie v Táboře, autor neznámý, kolem roku 1720, realizace 2011

Stav po restaurování, celek a detail

 

Interiér kaple Panny Marie v areálu hradu Klenová

Interiér kaple Panny Marie v areálu hradu Klenová, restaurování oltáře a výmalby kaple, 1837, K. Erhart, restaurováno ve spolupráci s restaurátorem nábytku ing. Jiřím Stýblem, realizace 2010

Stav před restaurováním                                                                Stav po restaurování

 

 

Sochařská výzdoba varhan, Litice u Plzně

Varhanní skříň a kryty píšťal – polovina 19. století, druhotně osazené barokní plastiky, 18. století, spolupráce MgA. Josef Vojtek, realizace 2012

 

Svatý Jan Evangelista, 18.století, polírovací běl, zlacení

 

Anděl, 18. století, polychromie, zlacení

 

Malý anděl, 18. století, polychromie, zlacení

 

 

 

Oltář svaté Apoleny, Měcholupy

Oltář svaté Apoleny, 17. – 18. století, celek – stav před a po restaurování, spolupráce na oltáři MgA. Josef Vojtek, realizace 2012

Svatostánek, 18. století, polychromie, zlacení, stříbření – stav před restaurováním, v průběhu snímání přemaleb a stav po restaurování, výběr

 

Vrcholová řezba nad oltářním obrazem, 18. století, zlacenní, stříbření – stav před a po restaurování

 

 

Oltář Oplakávání Krista, Klatovy

Oltář Oplakávání Krista, korpus a sochařská výzdoba korpusu přelom 16. a 17. století, nástavba z prostředí Jezuitů, ostatní výzdoba 18. století. Menza nová, přizpůsobena oltáři, spolupráce ing. Jiří Stýblo, MgA. Josef Vojtek, realizace 2013

 

Stav před a po restaurování, celek

 

Barokní nástavba, původně Jezuité v Klatovech, stav před a po restaurování

 

Anděl, přelom 16. a 17. století, stav před a po restaurování

 

Anděl, 18. století, stav před a po restaurování

 

Oltář svatého Antonína, Klatovy

dílčí řezby na oltáři ze 16. století. druhotné umístění v tzv. Möllerovské kapli, několikrát v minulosti opravováno , realizace 2014 – 2015

 

Stav před a po restaurování

 

Svatý Biskup

Stav před a po restaurování,  (ukázka z realizace)

 

Svatý Šebestián

Stav před restaurováním, celek a detail druhotně přetřené původní, z části chybějící polychromie

 

Stav po sejmutí přemaleb po doplnění chybějící polychromie, stav po restaurování

 

Oltář svatého Michala, Klatovy

Oltářní obraz sv. Michala, Ferdinand Vaněk, olejomalba na plátně, počátek 20. století

Stav před a po restaurování, celek

 

Stav před a po restaurování, celek

 

Svatý Biskup (?), 18. století, přemalby na obličejové části, snímání přemaleb, stav po restaurování

 

Madona z Krupky

Madona z Krupky, kolem roku 1440, regionální muzeum v Teplicích, realizace 2019

Stav před restaurováním a v průběhu snímání ovrchových nečistot, doplňování křídového podkadu

 

Stav po restaurování

 

Sušice, klášter kapucínů

Oltář s milostným obrazem Panny Marie Sušické, realizace 2017 – 2019

Stav před restaurování, mechanické snímání mladších polychromních vrstev

 

Stav v průběhu restaurování, mechanické snímání mladších vrstev polychromie, doplňování chybějící křídové vrstvy, retuš a rekonstrukce iluzivního mramorování, výběr

 

Stav po restaurování všech dílů oltáře

 

Kaple Panny Marie Pomocné, Chlumčany

Oltář sv. Dominika, realizace 2019 – 2021

Stav před restaurováním, celek             Stav před restaurováním, detail

Stav před restaurováním                          Stav v průběhu demontáže oltáře

Stav po restaurování, celek

Stav po restaurování, detaily jednotlivých částí

Stav po restaurování, detail