Restaurování objektů

Restaurování objektů

Nástěnné malby

 

Kadaň, Františkánský klášter – Ambit

Klášter františkánů, Kadaň, ambit, vápenné secco, kolem 1520, realizace 2007

 

Kadaň, Františkánský klášter – presbytář

Kadaň, nástěnná malba, Kalvárie, kolem roku 1520, Lucas Cranach starší, dílna?, presbytář klášterního kostela františkánů v Kadani, realizace 2007

Celek nástěnných maleb po odkryvu, vymezení restaurované části, detail

Stav po vytmelení peků a po restaurování

 

Kadaň, Františkánský klášter – Kaple mrtvých

Kaple mrtvých, Kadaň,Legenda nalezení svatého kříže, motiv 1 ze 4 polí, fresco-secco, J.Fux, kolem roku 1770, realizace 2006

 

Kadaň, Františkánský klášter – klenba presbytáře

Kadaň, nástěnná malba, erbovní galerie a klenební žebra, erb Benigny z Lobkowic, 1614, autor neznámý, spolupráce Magdalena Rečová, klenba presbytáře klášterního kostela františkánů v Kadani, realizace 2007

Stav před a po restaurování

Stav před a po restaurování, detail

 

Plasy, klášter cisterciáků – bývalá prelatura

Plasy, bývalá prelatura, fresco-secco, Jan Kryštof Liška, Jákobův žebřík, 1702, realizace 2008

 

Počátky, základní škola Otokara Březiny

Základní škola Otokara Březiny, Počátky, klihová malba, konec 19. století, spolupráce MgA. Josef Vojtek, realizace 2013

Stav před restaurováním

Stav po restaurování

 

Klášter kapucínů Sušice, bývalý refektář

Klášter kapucínů v Sušici, bývalý refektář, vápenné secco, klihová malba, konec 18. a 19. století, realizace 2011

Stav před restaurováním
Stav po restaurování

 

Kostnice, areál kostela Narození Panny Marie ve Strašíně

Kostnice, Strašín, stav před a po restaurování, množství chybějících původních omítek, 2. polovina 18. století, realizace 2013

 

 

Horažďovice, nástropní malba

Merkur a Hersé, kolem roku 1690 (?), nástropní malba ve věži zámku Horažďovice, stavebník Václav Vojtěch ze Šternberka,  rozměry 38 m2, fresco – secco, autor neznámý, spolupráce Mgr. Ladislav Lojka, MgA. Josef Vojtek, realizace 2019

Stav před odkryvem vápenných vrstev a v průběhu jejich mechanického snímání

Velká část chybějící malby, tmelení

Stav po restaurování a rekonstrukcích malby dle zachovalé grafické předlohy, celek

 

SGRAFITO

 

Horažďovice

Sgrafito, kolem roku 1600, Měšťanský dům čp. 57, Horažďovice, realizace 2005

Stav před a po restaurování

 

Ohrazenice, tvrz, Kocové z Dobrše

sgrafito,  kolem roku 1600, okenní pasparty kolem roku 1520, východní fasáda objektu tvrze, realizace 2013

 

Severní fasáda tvrze

Detail iluzivního okna, celek obou přiléhajících stěn původního objektu renesanční tvrze před barokním rozšířením objektu

 

Horažďovice zámek

Tři etapy výmalby z let 1560 – 1619, propojené dle nálezové situace v rámci restaurování Ak. mal. Milanem Blahoutem 1995. Realizace 2018, spolupráce Mgr. Ladislav Lojka, Ak.mal. Jiří Říha

1. Jednoduchéobdélné psaníčko, čistě bílé, Václav Švihovský, kolem roku 1560

2. Malba – rollwerky, perlovce, ornamenty, Teobald Švihovský, kolem roku 1600

3. Přetření všech ploch v kombinaci červená x bílá, přístavba východního křídla arkád, před 1619

Stav před restaurováním

Stav po restaurování

Stav před a po restaurování, severní křídlo zámku

Celek, stav po restaurování

 

 

Tábor, radnice

Figurální sgrafito datované 1553, Tábor, radnice, realizace 2019

Stav před a po restaurování, spolupráce Mgr. Ladislav Lojka

 

Horažďovice, barokní omítky

Měšťanský dům čp 47, restaurování barokních omítek dle stratigrafického nálezu fragmentů původních omítek, výměna oken, vložení volských ok dle fotografií z konce 19. století, osazení repliky vitrážového okna v původní technologii do pozdněgotického kamenného ostění, dendrochronologie vrat – točnice 1654, prknné zaklopení přelom 18. a 19. století, realizace 2013 – 2016

Stav před a po restaurování

 

Štuky

 

Dům čp 57, Horažďovice

Štukové členění kleneb průjezdu domu čp. 57 v Horažďovicích, kolem roku 1600, autor neznámý, spolupráce MgA. Josef Vojtek, realizace 2008

Stav před restaurováním

Stav po plošném odkryvu, doplnění profilací a štuků a po výmalbě s patinací povrchu

 

Farní budova Horažďovice – znak

Znak velkopřevora řádu maltézských rytířů Františka Antonína hraběte Königseg-Rothenfelse stavitele fary, zastávající svůj úřad v letech 1738 – 1744, Farní budova Horažďovice, spolupráce MgA. Josef Vojtek, realizace 2011

Stav před restaurováním a v průběhu doplňování chybějících omítek

Stav po restaurování