Restaurování soch

Evangelista Marek

Evangelista Marek, polychromovaná plastika, autor neznámý, Čechy, kolem roku 1720, 80 cm x 44 cm x 32 cm, Národní galerie v Praze, realizace 2005

 

Madona

Madona s Ježíškem, polychromovaná plastika, neznámý český mistr, kolem roku 1420, rozměry 86 cm x 28 cm x 13.5 cm, Národní galerie v Praze, realizace 2007

 

Madona z Trhových Svin

Madona z Trhových Svin, polychromovaná plastika, Hans Leinberger – dílna, datace 1520, realizace 2011

 

Kazatelna, klášterní kostel Narození Panny Marie v Táboře

Kazatelna, klášterní kostel Narození Panny Marie v Táboře, autor neznámý, kolem roku 1720, realizace 2011

 

Interiér kaple Panny Marie v areálu hradu Klenová

Stav před restaurováním                                                                Stav po restaurování

Interiér kaple Panny Marie v areálu hradu Klenová, restaurování oltáře a výmalby kaple, 1837, K. Erhart, restaurováno ve spolupráci s restaurátorem nábytku ing. Jiřím Stýblem, realizace 2010

 

Sochařská výzdoba varhan, Litice u Plzně

Svatý Jan Evangelista, 18.století, polírovací běl, zlacení

Anděl, 18. století, polychromie, zlacení

Malý anděl, 18. století, polychromie, zlacení

Varhanní skříň a kryty píšťal – polovina 19. století, druhotně osazené barokní plastiky, 18. století – stav před a po restaurování, celek, spolupráce MgA. Josef Vojtek, realizace 2012

 

Oltář svaté Apoleny, Měcholupy

výběr

Svatostánek, 18. století, polychromie, zlacení, stříbření – stav před restaurováním, v průběhu snímání přemaleb a stav po restaurování

Vrcholová řezba nad oltářním obrazem, 18. století, zlacenní, stříbření – stav před a po restaurování

Oltář svaté Apoleny, 17. – 18. století, celek – stav před a po restaurování, spolupráce na oltáři MgA. Josef Vojtek,
realizace 2012

 

Oltář Oplakávání Krista, Klatovy

Stav před a po restaurování, celek

Barokní nástavba, původně Jezuité v Klatovech, stav před a po restaurování

Anděl, přelom 16. a 17. století, stav před a po restaurování

Anděl, 18. století, stav před a po restaurování
Oltář Oplakávání Krista, korpus a sochařská výzdoba korpusu přelom 16. a 17. století, nástavba z prostředí Jezuitů, ostatní výzdoba 18. století. Menza nová, přizpůsobena oltáři, spolupráce ing. Jiří Stýblo, MgA. Josef Vojtek, realizace 2013

 

Oltář svatého Antonína, Klatovy

Stav před a po restaurování

Svatý biskup, stav před a po restaurování,  (ukázka z realizace) , dílčí řezby na oltáři ze 16. století. druhotné umístění v tzv. Möllerovské kapli, několikrát v minulosti opravováno , realizace 2014 – 2015

Oltář svatého Michala, Klatovy

Stav před a po restaurování, celek

Oltářní obraz sv. Michala, Ferdinand Vaněk, olejomalba na plátně, počátek 20. století, stav před a po restaurování, celek

Svatý Biskup ?, 18. století, přemalby na obličejové části, snímání přemaleb, stav po restaurování