Restaurování objektů

Nástěnné malby

Kadaň, Františkánský klášter – Ambit

Klášter františkánů, Kadaň, ambit, vápenné secco, kolem 1520, realizace 2007

 

Kadaň, Františkánský klášter – presbytář

Kadaň, nástěnná malba, Kalvárie, kolem roku 1520, Lucas Cranach starší, dílna?, presbytář klášterního kostela františkánů v Kadani, realizace 2007

 

Kadaň, Františkánský klášter – Kaple mrtvých

Kaple mrtvých, Kadaň,Legenda nalezení svatého kříže, motiv 1 ze 4 polí, fresco-secco, J.Fux, kolem roku 1770, realizace 2006

 

Kadaň, Františkánský klášter – klenba presbytáře

Kadaň, nástěnná malba, erbovní galerie a klenební žebra, erb Lobkowiců, 1614, autor neznámý, spolupráce Magdalena Rečová, klenba presbytáře klášterního kostela františkánů v Kadani, realizace 2007

 

Plasy, klášter cisterciáků – bývalá prelatura

Plasy, bývalá prelatura, fresco-secco, Jan Kryštof Liška, Jákobův žebřík, 1702, realizace 2008

 

Počátky, základní škola Otokara Březiny

Stav před restaurováním

Stav po restaurování
Základní škola Otokara Březiny, Počátky, klihová malba, konec 19. století, spolupráce MgA. Josef Vojtek, realizace 2013

 

Klášter kapucínů Sušice, bývalý refektář

Klášter kapucínů v Sušici, bývalý refektář, vápenné secco, klihová malba, konec 18. a 19. století, realizace 2011

 

Kostnice, areál kostela Narození Panny Marie ve Strašíně

 

Kostnice, Strašín, stav před a po restaurování, množství chybějících původních omítek, 2. polovina 18. stoletírealizace 2013

 

SGRAFITO

 

Horažďovice

Sgrafito, kolem roku 1600, Měšťanský dům čp. 57, Horažďovice, realizace 2005

 

Ohrazenice, tvrz, Kocové z Dobrše

sgrafito,  kolem roku 1600, okenní pasparty kolem roku 1520, výchdní fasáda objektu tvrze, realizace 2013

Sgrafito, kolem roku 1600, okenní pasparty kolem roku 1520, severní fasáda objeku tvrze, spolupráce MgA. Josef Vojtek, realizace 2013

 

Horažďovice

Měšťanský dům čp 47, restaurování barokních omítek dle stratigrafického nálezu fragmentů původních omítek, výměna oken, vložení volských ok dle fotografií z konce 19. století, osazení repliky vitrážového okna v původní technologii do pozdněgotického kamenného ostění, dendrochronologie vrat – točnice 1654, prknné zaklopení přelom 18. a 19. století.
realizace 2013 – 2016

 

Štuky

 

Dům čp 57, Horažďovice

Štukové členění kleneb průjezdu domu čp. 57 v Horažďovicích, kolem roku 1600, autor neznámý, spolupráce MgA. Josef Vojtek, realizace 2008

 

Farní budova Horažďovice – znak

Znak velkopřevora řádu maltézských rytířů Františka Antonína hraběte Königseg-Rothenfelse stavitele fary, zastávající svůj úřad v letech 1738 – 1744, Farní budova Horažďovice, spolupráce MgA. Josef Vojtek, realizace 2011